จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ทั่วไทย ทั่วโลก
ตั๋วเครื่องบิน
รถทัวร์ V.I.P. ให้เช่า ทั่วไทย
บริการรับทำวีซ่า
ติดต่อเรา
หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ.สุรินทร์

หมู่บ้านช้างเลี้ยง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกวย หรือกูย ชนพื้นเมืองตั้งแต่อดีตของสุรินทร์ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกับช้าง ด้วยชาวกวยเป็นคนเลี้ยงช้าง ที่มีความรู้ความชำนาญ ในการจับช้างป่ามาเลี้ยงตั้งแต่ครั้งอดีต ร่วมสัมผัสความผูกพันระหว่างคนกับช้าง เพราะชาวกวยเลี้ยงช้าง เป็นเสมือนดั่งสมาชิกในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน เป็นมิตรภาพระหว่างคนกับช้าง แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเลี้ยงช้างไปเพื่อการงาน หรือธุรกิจ และชมการแสดงช้าง สัมผัสความน่ารักของช้างแสนรู้ ได้แก่ ช้างเล่นฮูลาฮูป ฟุตบอล และช้างวาดรูป ฯลฯ... หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ.สุรินทร์

 
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินทรายสีชมพู สร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟ ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ถึง 200 เมตร บริเวณปากปล่องที่ดับสนิทแล้ว ปราสาทหินพนมรุ้งถูกสร้าง ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถาน ในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ณ ปราสาทหินแห่งนี้ ทุกปีจะเกิดปรากฏการณ์อันน่าพิศวงเป็นประจำ 4 ครั้ง นั้นคือ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู ในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องบานประตู ในเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม... ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
ปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์
ปราสาทหินเมืองต่ำ ปราสาทหินแห่งนี้มีประวัติความเป็นมา ที่ยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องด้วยยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด แต่ด้วยลักษณะของศิลปะในตัวปราสาทเอง บ่งชี้ว่าเป็นศิลปะแบบบาปวน ซึ่งมีอายุในราว พ.ศ. 1550 - 1625 และมีศิลปะขอมแบบคลัง อายุในราว พ.ศ. 1508 - 1555 ปะปนอยู่ด้วย ความโดดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือ รูปปั้นพญานาคห้าเศียร ศรีษะเกลี้ยง ไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคแห่งอื่น ในกลุ่มปราสาทขอม และสระน้ำหักมุม ประจำอยู่ทั้งสี่มุมในบริเวณปราสาท... ปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์
ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทหินในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 17 แต่มีการผสมผสานกัน ระหว่างศิลปะขอมแบบบาปวน (พ.ศ. 1550 - 1650) และแบบนครวัด (พ.ศ. 1650 - 1700) ตามหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบ ปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน บริเวณขอบประตูด้านหน้า องค์ประธาน มีภาพสลักนางอัปสรา หินทรายที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุด ในประเทศไทยอยู่ด้วย... ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 
ปราสาทบ้านพลวง จ.สุรินทร์
ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทหินขนาดเล็ก แต่มีความโดดเด่นด้านลายสลัก ที่วิจิตรงดงาม และสมบูรณ์ รูปแบบตำแหน่ง และตัวปราสาท มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ เป็นปรางค์ก่อด้วยหินทราย และมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้าง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ ยังเชื่อว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระอินทร์ ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 จากหลักฐาน ซึ่งจะพบทับหลังพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือหน้ากาล ด้านทิศตะวันออก... ปราสาทบ้านพลวง จ.สุรินทร์
 
กลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์
กลุ่มปราสาทตาเมือน โบราณสถานศิลปะขอม 3 หลัง 3 แบบ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เชื่อว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นชุมชน เพราะเป็นเส้นทางผ่านช่องเขาสำคัญ ระหว่างเมืองพระนครไปยังพิมายปุระ และมีพร้อมในด้านการอำนวยประโยชน์ แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านช่องเขาด้วย
ปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ปรางค์ประธานหันหน้าไปทางทิศใต้ ผิดแผกจากแห่งอื่น ซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เชื่อว่าในอดีตคงจะรับกับเส้นทางที่มาจากเขมรต่ำ ผ่านมาทางช่องทางตาเมือนนี้
ปราสาทตาเมือนโต๊ด ก่อด้วยศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบ และมีสระน้ำขนาดเล็ก อยู่ทางด้านทิศเหนือหนึ่งสระ โดยเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยาศาล รักษาพยาบาลของชุมชน
ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) เป็นปราสาทที่เล็กที่สุด ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นห้องยาว เชื่อว่าเป็นธรรมศาลา คือที่พักสำหรับคนเดินทาง... กลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์
 
ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์
ผ้าภูอัคนี ชาวบ้านเจริญสุข คิดค้นวิธีการนำดิน จากปากปล่องภูเขาไฟ มาใช้ย้อมผ้า ทำให้ได้ผ้าเนื้อนุ่ม สีสวย สวมใส่สบาย ปัจจุบันผ้าย้อมดินภูเขาไฟ กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ เรียกว่า " ผ้าภูอัคนี " และเป็นผ้าเอกลักษณ์ ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน บ้านเจริญสุข สามารถพักค้างแบบโฮมสเตย์ เพื่อเรียนรู้วิธี การทอผ้าย้อมดินภูเขาไฟ... ผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์
 
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง เรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าไหม จากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ ให้ติดแน่นทนนาน ตื่นตาไปกับศิลปะการถักทอเส้นไหม สลับช้อนดิ้นทอง ผสมผสานลายราชสำนักโบราณ อันอ่อนช้อยวิจิตรงดงาม จนกลายเป็นผืนผ้าไหมยกทอง สัมผัสกระบวนการทอผ้าไหมอันน่าทึ่ง 1,416 ตะกอ ซึ่งกี่ธรรมดาที่วางไว้บนพื้นดิน มีความสูงไม่พอ จึงต้องขุดดินบริเวณนั้น เป็นหลุมลึกลงไป 2 - 3 เมตร เพื่อรองรับความยาวของตะกอ ทั้งยังต้องใช้คน 4 - 5 คน และทอได้เพียงวันละ 4 - 5 เซนติเมตรเท่านั้น... หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
เพ ลา เพลิน - Play La Ploen - บุรีรัมย์
เพ ลา เพลิน โดย.. บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ แคมป์ (PLAY LA PLOEN : Boutique Resort & Adventure Camp) มีจุดมุ่งหมายหลัก " ในการพัฒนาผู้เรียน นอกห้องเรียน" ที่จะเสริมสร้าง และเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็ก ในภาคอีสาน มีความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการ AEC... เพ ลา เพลิน - Play La Ploen - บุรีรัมย์
 
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดล้านขวด  จ.ศรีสะเกษ
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด วัดที่สร้างโดยแฝงแนวคิด คติธรรม ผ่านขวดแก้วนับล้าน ของพระครูวิเวกธรรมาจารย์ หรือหลวงปู่หลอด ที่กล่าวว่า ความใสของแก้ว เมื่อกระทบแสงแดดแล้ว ทำให้เกิดแสงสว่าง เหมือนแสงธรรมที่ควรบรรลุถึง สำหรับขวดไม่ว่าจะคว่ำลง หงายขึ้น หรือว่าในแนวนอน ก็ล้วนแต่มีคติสอนใจทั้งนั้น ศาลาใหญ่ที่เรียกว่า "ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว" สิม (โบสถ์) กลางน้ำ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหยกขาว ภาพด้านหลัง องค์พระประธาน ตกแต่งลวดลายด้วยฝาจีบ ของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มีความวิจิตรงดงามมาก... วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดล้านขวด  จ.ศรีสะเกษ
 
ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ
ผามออีแดง เป็นจุดชมทัศนียภาพชายแดนไทย - กัมพูชา มีลักษณะเป็นหน้าผาหินสีแดง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 556 เมตร มองเห็นทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา สภาพป่าเบื้องล่างเรียกว่า "เขมรต่ำ" ด้านทิศใต้ มีทางเดินลงบันไดเลียบหน้าผา ไปชมภาพสลักนูนต่ำ (Unseen Thailand) รูปเทพ 3 องค์ บนผาหินทราย สันนิษฐานว่ารูปบุรุษเป็นท้าวกุเวร หนึ่งในจตุมหาราชประจำทิศเหนือ หรือรูปบุคคลสูงศักดิ์ ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นรูปบุคคลประทับบนนาค สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเทพวรุณทรงนาค หรือพระนารายณ์ทรงนาค ส่วนภาพสัตว์สองตัว ที่ยังแกะไม่เสร็จ อาจเป็นพาหนะของเทพ เชื่อกันว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างแกะสลักจริง ที่ปราสาทพระวิหาร จุดชมวิวผามออีแดง ยังสามารถมองเห็นปราสาทพระวิหาร ได้ด้วยตาเปล่าอีกด้วย... ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบาย จ.บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้า ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความจุ 24,000 ที่นั่ง และจุผู้ชมได้มากถึง 32,000 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอล ในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลก ที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน... สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบาย จ.บุรีรัมย์
เที่ยว 2 ช่อง ท่องอารยธรรม สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - ศรีสะเกษ - กัมพูชา
 

5 วัน 5 คืน

วันแรก
08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชม ปราสาทหินทรายสีชมพู ที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 บริเวณปากปล่องบนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
15.00 น. ชมศาสนสถาน ประจำชุมชนชาวขอมโบราณ ค้นพบศิลปะความแตกต่างจากนาคหัวโล้น ที่ล้อมรอบบารายทั้งสี่ทิศของปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. เข้าพักที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไปหมู่บ้านช้าง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
10.00 น. ชม วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง ซึ่งเลี้ยงช้างเสมือนเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัว พบความน่ารัก และความแสนรู้ ของโขลงช้างกว่า 300 เชือก ณ หมู่บ้านช้าง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางไปหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
14.30 น. ชมศิลปะการทอเส้นไหม สลับช้อนดิ้นทอง ผสมผสานลายราชสำนักโบราณ พร้อมร่วมสัมผัสกระบวนการทอผ้าไหม อันน่าตื่นตาตื่นใจ และเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีจากธรรมชาติ ของชาวสุรินทร์ ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. เข้าพักที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านทางด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ค้นพบ และพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ตระการตา ของศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ ที่อยู่รอดนับพันปีจวบจนถึงปัจจุบัน ณ ปราสาทนครวัด จังหวัดเสียมเรียบ สมควรแก่เวลารับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก จ.เสียมเรียบ

 

 

 

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ชม ปราสาทบันทายศรี/ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. เดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. เข้าที่พัก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ห้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางไปวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
09.30 น. ชมวัดที่สร้าง และตกแต่งตามพุทธคติ ด้วยศิลปะจากขวดแก้วหลากสี จนได้สมญานามว่า "วัดล้านขวด" ณ วัดป่ามหาเจดีแก้ว อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย - กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของเทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
14.30 น. เดินทางกลับ จังหวัดศรีสะเกษ
16.00 น. เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ร้าน กิจเตียง/บ้านขุนอำไพพาณิชย์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟ รถนอนขบวน 68

 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์
(พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ)

355/3-6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 0 4451 4447-8 , โทรสาร 0 4451 8530
E-mail : tatsurin@tat.or.th

www.facebook.com/TATsurinOffice
www.tourismthailand.org/surin
หรือ โทร. 1672

ค้นหาที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ทั่วโลก ทันที

หากคุณกำลังมองหาที่พักใน 20 จังหวัดภาคอีสาน
เราได้คัดเลือกไว้ให้คุณแล้ว ...คลิกดูทันที

อิสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ Explorer the Lower ISAN

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านเจียวกี่ ร้านอาหารขึ้นชื่อเมืองศรีสะเกษ
08.00 น. ออกเดินทางไปหมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (116 กม.)
10.00 น. ชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง ซึ่งเลี้ยงช้างเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว พบกับความน่ารักแสนซนในการแสดงช้าง และร่วมพิธีเซ่นศาลปะกำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางไป เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (68 กม.)
14.00 น. ชมแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยกิจกรรมสุดตื่นเต้น เช่น โรยตัวข้ามแม่น้ำจากหอไอเฟล ปีนกำแพงเมืองจีน สะพานเชือกทาวเวอร์บริดจ์ ฯลฯ และชื่นชมอุทยานไม้ดอก ณ เพ ลา เพลิน
16.00 น. ออกเดินทางไป อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (32 กม.)
16.30 น. ชม สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม ของทีมลูกหนังชื่อดัง "บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด" มีความสวยงาม และทันสมัยที่สุดในเมืองไทย สามารถจุผู้ชมได้มากถึง 32,000 คน เป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่า แห่งเดียวที่ถูกบันทึกไว้ว่า ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน
18.30 น. เข้าพักที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านบ้านชายน้ำ
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางไป อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ (70 กม.)
10.00 น. ชมกระบวนการผลิต "ผ้าภูอัคนี" ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟของชุมชนบ้านเจริญสุข ที่ผสานความประณีตในการทอ และหมักย้อมด้วยดินจากภูเขาไฟ ภูพระอังคารอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ออกมาเป็นผ้าเนื้อนุ่ม สวมใส่สบาย เสริมสิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
13.00 น. เดินทางไปหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (55 กม.)
14.00 น. ชมศิลปะการถักทอเส้นไหม สลับซ้อนดิ้นทองผสมผสานลายราชสำนักโบราณ อันวิจิตรงดงาม จนกลายเป็นผ้าผืนไหมยกทอง ร่วมสัมผัสกระบวนการทอผ้าไหมอันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสี จากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
15.30 น. เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ....

 

3 วัน 2 คืน
วันแรก
07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ จ.สุรินทร์
08.00 น. ออกเดินทางไปด่านชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
09.00 น. เยี่ยมชม ตลาดช่องจอม / ด่านชายแดนช่องจอม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. ออกเดินทางไปด่านชายแดนช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (110 กม.)
14.00 น. เยี่ยมชม ด่านชายแดนช่องสะงำ
14.30 น. ออกเดินทางไป อ.ขุนหาญ (60 กม.)
15.30 น. ชมสิ่งปลูกสร้าง ที่ตกแต่งด้วยขวดแก้วนับล้านใบ จากศรัทธาของประชาชน ณ วัดล้านขวด พบกับ "ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว" ศาลากลางน้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว และพื้นหลังองค์พระ ที่ตกแต่งลวดลายด้วยฝาจีบของเครื่องดื่มต่างๆ เกิดเป็นลายสวยสดงดงาม
16.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานฯ เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ (55 กม.)
17.00 น. ชื่นชมธรรมชาติยามเย็น ณ ผามออีแดง หน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา ชมภาพสลักนูนต่ำเทพสามองค์ ที่เชื่อว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างในการแกะสลัก ก่อนเริ่มการแกะสลักจริงที่ปราสาทเขาพระวิหาร
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านดอกไม้ใบเตย
19.30 น. เข้าพักที่โรงแรมบ้านต้นไม้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

รวมภาพ
Gallery

 
 
โหลดแอปที่พัก ฟรี..!! ทั่วไทย ทั่วโลก
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

รถตู้ให้เช่าทั่วไทย ราคาพิเศษ วันละ 1,500 บาท

ร่วมงานกับเว็บสนม webSanom

- กราฟฟิคดีไซน์ ทั้งภาพนิ่ง และเอนิเมชั่น สื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต

- เจ้าหน้าที่การโรงแรม และการท่องเที่ยว

- มัคคุเทศก์อิสระ (ไกด์)

- นักเขียนอิสระ

- ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี (เคยทำงานที่ยุโรป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่ง หากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งรายละเอียดการสมัครแนะนำตัวเอง และเงินเดือนที่ต้องการ ไปที่อีเมล์ websanom@gmail.com
เมื่อท่านผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะนัดสัมภาษณ์พร้อมหลักฐานตัวจริงอีกครั้ง (ประกาศ 9 ก.ย. 2556, webSanom)

รวมภาพเที่ยวลาว
รวมภาพเที่ยวเวียดนาม
รวมภาพเที่ยวกัมพูชา
ภาษาลาวอีสาน ประเทศไทย
พระเครื่อง
โปรแกรมทัวร์ บุรีรัมย์
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
อีสาน อิสาน ประเทศไทย
 
 
เที่ยวอีสานเบิกบานใจ กับประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ทั้งอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลาย ประทับใจ ไม่รู้ลืม...
 
 
 
 
 
กำลังอัพเดทหมวดหมู่ อยู่ในขณะนี้
สุรินทร์ ผลการค้นหา คำค้น "สุรินทร์" ห้องพักในจังหวัดสุรินทร์
  งานดอกจานฯ เมืองสนม
ผ้าไหมยกทองโบราณ
จุดผ่านแดนช่องจอม
ตลาดช่องจอม
ศูนย์คชศึกษา
มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์
การแสดงปราสาทศีขรภูมิ
งานเลี้ยงช้างที่สุดในโลก
แข่งขันเรือยาวท่าตูม
ปราสาทช่างปี่
ร้านอาหาร ซิท - อิน
โรงแรมมาติน่าสุรินทร์
มวยไทย อีสาน
วัดบูรพาราม
บุญบั้งไฟโนนนารายณ์
ชายหาดบ้านดงเค็ง
ปราสาทบ้านไพล
บุญบั้งไฟสิบล้านบัวโคก
สงกรานต์ ท่าตูม - รัตนบุรี
บุญบั้งไฟรัตนบุรี
ลงปลาบ้านขวาว อ.จอมพระ
สารีริกธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ
ปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์
เป่ากบ หากินถิ่นอิสาน
ใส่เบ็ด หาปลา
ปราสาทบ้านพลวง
วนอุทยานพนมสวาย
ร้านอาหารแม่พิมพ์ปลาเผา
ปราสาทช่างปี่
วัดบ้านช่างปี่
ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าตูม
โรงแรมทองธารินทร์
ชมดาว รีสอร์ท
รีสอร์ท 24 น.
พิพิธภัณฯ สุรินทร์
ร้านอาหารท่าตูมโภชนา
วังทะลุ ชีบรรจบมูล
ปราสาทนางบัวตูม
ศรีทองกุลริเวอร์ไซด์
กลุ่มปราสาทตาเมือน
ปราสาทตาควาย
วัดพระพุทธบาทพนมดิน
ข้อมูลทั่วไป อ.ท่าตูม
ประวัติเมืองรัตนบุรี
ปราสาทศีขรภูมิ
ศาลหลักเมืองรัตนบุรี
อนุสาวรีย์เจ้าเมืองสุรินทร์
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
สถานีรถไฟ สุรินทร์
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทเมืองที
ปราสาทสังแก
ตลาดไนท์
ลาบเทา
บายศรีสู่ขวัญ
ข้าวกระยาสาท
วัตถุโบราณ บ้านจารพัต
รวมภาพการทำนาข้าว
เลี้ยงตุ๊กแกขาย
สวนแนวบัก ผักไร้สาร
หาดยาว
วิธีการหาแมงจีซอน
การเลี้ยงจิ้งหรีด
ซะปลา
หมาน้อย
วัดเขาศาลาฯ
การแปรรูปผลิตข้าวเม่า
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
วัตถุดิบ @ อาหารอีสาน
รวมภาพสัตว์ต่างๆ
ศรีสะเกษ ผลการค้นหา คำค้น "ศรีสะเกษ" ห้องพักในจังหวัดศรีสะเกษ
  จุดผ่านแดนช่องสะงำ
ร้านอาหารเจียวกี่
อนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกศ
วัดมหาพุทธาราม
วัดล้านขวด
ผามออีแดง
เขาพระวิหาร
น้ำตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทสระกำแพงใหญ่
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้าน ป.ปลาจุ่ม
พระธาตุเรืองรอง
ศาลหลักเมือง
บุรีรัมย์ ผลการค้นหา คำค้น "บุรีรัมย์" ห้องพักในจังหวัดบุรีรัมย์
  สนามฟุตบอล ไอ - โมบาย
ผ้าภูอัคนี
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินพนมรุ้ง
เพ ลา เพลิน
แข่งขันเรือยาว อ.สตึก
ร้อยเอ็ด ผลการค้นหา คำค้น "ร้อยเอ็ด" ห้องพักในจังหวัดร้อยเอ็ด
  กู่กาสิงห์
กู่โพนระฆัง
กู่พระโกนา
ปรางกู่ (ปราสาทหนองกู่)
ศาลหลักเมือง-บึงพลาญชัย
บุญบั้งไฟพนมไพร
บุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ
วันข้าวหอมมะลิโลก
อุบลราชธานี ผลการค้นหา คำค้น "อุบลราชธานี" ห้องพักในจังหวัดอุบลราชธานี
  แห่เทียนพรรษาอุบลฯ
3000 โบก - สามพันโบก
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดดอนธาตุ
เขื่อนสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
แก่งสะพือ
ครัวริมมูล พิบูลมังสาหาร
พุทธฐานราชธานีอโศก
มหาสารคาม ผลการค้นหา คำค้น "มหาสารคาม" ห้องพักในจังหวัดมหาสารคาม
  สิมวัดโพธิ์ศรี เชียงเหียน
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
พิพิธภัณฑ์ปู่ไห
ศาลหลักเมืองมหาสารคาม
ตักบาตรพระ 2,700 รูป
พระธาตุนาดูน
นครราชสีมา ผลการค้นหา คำค้น "นครราชสีมา" ห้องพักในจังหวัดนครราชสีมา
  ตลาดเซฟวัน
ปราสาทหินพนมวัน
วัดศาลาลอย
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ปาลิโอ เขาใหญ่
อุทยานไทรงาม
ปราสาทหินพิมาย
เขื่อนลำตะคอง
ฟาร์มโชคชัย
พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - เขาใหญ่
สวนสัตว์นครราชสีมา
เบญจมาศบานในม่านหมอก
ชัยภูมิ ผลการค้นหา คำค้น "ชัยภูมิ" ห้องพักในจังหวัดชัยภูมิ
  อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
ศาลเจ้าพ่อพญาแล
มอหินขาว
น้ำตกตาดโตน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
เทศกาลดอกกระเจียวงาม
ยโสธร ผลการค้นหา คำค้น "ยโสธร" ห้องพักในจังหวัดยโสธร
   
อำนาจเจริญ ผลการค้นหา คำค้น "อำนาจเจริญ" ห้องพักในจังหวัดอำนาจเจริญ
   
มุกดาหาร ผลการค้นหา คำค้น "มุกดาหาร" ห้องพักในจังหวัดมุกดาหาร
  หอแก้วมุกดาหาร
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
ตลาดอินโดจีน
สกลนคร ผลการค้นหา คำค้น "สกลนคร" ห้องพักในจังหวัดสกลนคร
  วัดป่าภูธรพิทักษ์
"วัดป่าสุทธาวาท
นครพนม ผลการค้นหา คำค้น "นครพนม" ห้องพักในจังหวัดนครพนม
  วัดพระธาตุพนม
กาฬสินธุ์ ผลการค้นหา คำค้น "กาฬสินธุ์" ห้องพักในจังหวัดกาฬสินธุ์
   
อุดรธานี ผลการค้นหา คำค้น "อุดรธานี" ห้องพักในจังหวัดอุดรธานี
   
หนองคาย ผลการค้นหา คำค้น "หนองคาย" ห้องพักในจังหวัดหนองคาย
   
บึงกาฬ ผลการค้นหา คำค้น "บึงกาฬ" ห้องพักในจังหวัดบึงกาฬ
   
เลย ผลการค้นหา คำค้น "เลย" ห้องพักในจังหวัดเลย
  ถนนคนเดิน เชียงคาน
ชุมชนบ้านเก่าเชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว เชียงคาน
สองฟากฝั่งโขงไทย - ลาว
ออกพรรษา เชียงคาน
ภูทอก
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
พระธาตุศรีสองรัก
แก่งคุดคู้
หนองบัวลำภู ผลการค้นหา คำค้น "หนองบัวลำภู" ห้องพักในจังหวัดหนองบัวลำภู
   
ขอนแก่น ผลการค้นหา คำค้น "ขอนแก่น" ห้องพักในจังหวัดขอนแก่น
  ประเพณีออกพรรษา
แหล่งท่องเที่ยวอีสาน
 
วิถีชีวิต ประเพณี & วัฒนธรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เว็บสนมเซอร์วิส
17 หมู่ 2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
websanom@gmail.com
เว็บ สนม
รวมทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เว็บสนม - webSanom - หน้าแรก
ข่าวอีสาน
แหล่งท่องเที่ยวอีสาน
โรงแรม รีสอร์ท ที่พักอีสาน
ยูทูป เว็บสนม
คลังข้อมูลอีสาน
WEBSANOM
INFO You need to know about ESAN ( ISAN ) @ Thailand
Copyright © 2010 WEBSANOM