webSanom Toolbar
เว็บสนม ชุมชนออนไลน์สนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
เว็บสนม - รวมทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอิสาน 
WEBSANOM - เว็บสนม
Hotels @ Resort in Thailand

การเดินทางสู่ อ.สนม - How to go?

ระวัง..!! ทางโค้งอันตราย เมื่อไปอำเภอสนม

การทำนาปี อ.สนม จ.สุรินทร์

รวมภาพท้องไร่ ท้องนา

สวนสัตว์เปิดสนม..คริคริ

ภาพเก่า เมืองสนม ในอดีต

รายชื่อวัดในเขตอำเภอสนม และที่อื่นๆ เขตจังหวัดสุรินทร์

เสี่ยงเซียมซี ปู่ตา@หนองสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
เสี่ยงเซียมซี
ปู่ตา @ หนองสนม

ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 

 เยี่ยมชม จังหวัดสุรินทร์
» ศูนย์ราชการ จ. สุรินทร์

» สนง.พฒนาสังคมฯ มนุษย์

» วิกิพีเดีย สุรินทร์
»
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ สุรินทร
» สนง.ประกันสังคมสุรินทร์
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
» เทศบาลตำบลจอมพระ
» ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
» สำนักงานการค้าภายใน จ.สุรินทร์
» สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
» สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
» มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
» ม.เทคโนฯ สุรินทร์
» สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
» เกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์
» สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
» เทศบาลเมืองสุรินทร์
» สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
» สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
» สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
» สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
» สถานีตำรวจภูรฯ เมืองสุรินทร์
» สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

 

 เปิดกว้าง โลกทัศน์
» ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

» สมุดหน้าเหลือง
» เช็คเที่ยวบิน
» ข่าวจราจร สวพ.91
» พยากรณ์อากาศ
» ห้องสมุดดิจิตอล
» สนง.ทะเบียนราษฎร์
» สนง.ตํารวจแห่งชาติ
» ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
» ชำระภาษีฯ (VAT)

» นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
» นสพ.ข่าวสด
» นสพ.คมชัดลึก
» นสพ.เครือมติชน
» นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
» นสพ.เดลินิวส์
» นสพ.ไทยรัฐ
» นสพ.ไทยโพสต์
» นสพ.แนวหน้า
» นสพ.ผู้จัดการ

» เว็บ ไอเอ็นเอ็น (INN)
» นสพ.เดอะเนชั่น

 
 บริการ งานบัญชี
ความรู้เรื่องเรื่องภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
Board-คุยเฟื่องเรื่องภาษี
ยื่นภาษีทางเน็ท
ประมวลรัษฎากรออนไลน์
สำนักงานบัญชีตัวแทน
ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาษีอากร
Download แบบพิมพ์
ปฎิทินภาษีอากร
ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษี
รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA
ตรวจสอบคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประกาศสอบราคา
แบบพิมพ์ประกันสังคม
สภาวิชาชีพบัญชี
 
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
   
 
สนม
โฆษณาออนไลน์,
โฆษณา,ออนไลน์,ลงโฆษณา,ประกาศ,online advertising,online
,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,
seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,
สื่อ
 
 สนมอินโฟ

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ใช้ชื่อ "สถานีทดลองข้าวสุรินทร์"

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ออกกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตร เปลี่ยนชื่อจาก "สถานีทดลองข้าวสุรินทร์" เป็น "ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์"
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีพระราชบัญญัติปรุบปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดย "ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์" ได้โอนมาสังกัด "กรมการข้าว" โดยมีพื้นที่เขตรับผิดชอบงานวิจัยรวม ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๙ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เส้นรุ้งที่ ๑๔ องศา ๕๔ ลิปดา ๒๖.๐ ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๓ องศา ๓๑ ลิปกา ๑๙.๒ ฟิลิปดาตะวันออก

อยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร (ทางรถยนต์)

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒ กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๑๕ ไร่ แบ่งตามการใช้ ดังนี้
- งานวิจัย ๑๐๐ ไร่
- งานผลิตเมล็ดพันธุ์ ๒๐๐ ไร่
- สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ๑๑๕ ไร่

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ อีก ๔๗๒ ไร่

สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบเรียบ และค่อนข้างราบเรียบ ความลาดเทประมาณ ๐-๒% สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๓๑ เมตร

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สภาพดิน
- ดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
- ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง ๔.๕ - ๖.๐
- ปริมาณอินทรียวัตถุ ร้อยละ ๐.๕
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ๗-๑๘ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของดิน
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ ๒๐-๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของดิน
- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ๓ meq/ดิน ๑๐๐ กรัม
ประกอบด้วยดิน ๓ ชุด ดังนี้
๑) ชุดร้อยเอ็ด ร้อยละ ๘๕
๒) ชุดอุบล ร้อยละ ๑๐
๓) ชุดเพ็ญ ร้อยละ ๕

สภาพภูมิอากาศ
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๒๖๑ ม.ม./ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒)
- เดือนสิงหาคมฝนตกมากที่สุด เฉลี่ย ๒๙๒.๕ ม.ม.
- รองลงมาคือเดือนกันยายน เฉลี่ย ๒๘๗.๗ ม.ม.
- จำนวนวันที่ฝนตก ๗๒-๑๐๙ วัน/ปี
- อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๔.๔๕ องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๒๐ องศาเซลเซียส

แหล่งน้ำที่ใช้
- น้ำฝน ๘๐%
- น้ำชลประทาน ๒๐%


โครงสร้างศูนย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๔
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ๑
กลุ่มวิชาการ ๕
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔


อัตรากำลัง
- ข้าราชการ ๑๕ อัตรา
- ลูกจ้างประจำ ๒๓ อัตรา
- พนักงานราชการ ๕๕ อัตรา


งานในความรับผิดชอบ
๑.๑ โครงการวิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวน นาน้ำฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๘ กิจกรรม
๑.๒ โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาสวนพันธุ์ผสม ในนาชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๘ กิจกรรม
๑.๓ โครงการจำแนกลักษณะ และประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมข้าว จำนวน ๒ กิจกรรม
๑.๔ โครงการสำรวจการแพร่กระจาย และความรุนแรงของวัชพืช ในเขตนาชลประทาน จำนวน ๑ กิจกรรม
๑.๕ โครงการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ กิจกรรม
๑.๖ งานผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒๐๓ ตัน โดยผลิตพันธุ์คัด และพันธุ์หลักของข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ กข ๑๕ และ สุรินทร์ ๑
๑.๗ โครงการพัฒนา และส่งเสริมระบบการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการตรวจสอบ และรับรองสินค้า และผลิตภัณฑ์ข้าว (GAP ข้าว) พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจติดตาม จำนวน ๔,๔๘๗ แปลง
๑.๘ ศูนย์บริการชาวนา
๑.๙ โครงการนิคมการเกษตรข้าว / โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว / โครงการพัฒนายุวชนชาวนารุ่นใหม่

ภารกิจด้านงานบูรณาการกับจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เป็นผู้แทนกรมการข้าว ในการประสานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

มีปัญหาการทำนาปรึกษา ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๓๙๔, โทรสาร. ๐-๔๔๕๒-๘๒๕๕

 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวขาว ดอกมะลิ ๑๐๕

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ หรือที่ท้องตลาดเรียกว่าข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ เพราะคุณภาพการหุงต้มที่นุ่ม และมีกลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์สหรัฐ ได้พิสูจน์กลิ่นหอมในน้ำมันหอมระเหย เป็นไอของข้าวที่สุกว่าเหมือน ๒-acetyl-๑ pyrroline ซึ่งพบปริมาณสูงมากในตระกูลใบเตย

สารหอมชนิดนี้ เกิดจากความเครียด เช่น ความแห้งแล้ง หรือข้าวขาดน้ำในระยะออกดอก โดยข้าวที่ปลูกในดินทรายจะสร้างความหอม มากกว่าดินเหนียว ข้าวที่ปลูกในดินเค็มน้อย จะสร้างความหอมมากกว่าดินไม่เค็ม และข้าวที่ปลูกแบบหว่าน จะสร้างความหอม มากกว่าข้าวที่ปลูกแบบปักดำ

ถิ่นกำเนิด
พันธุ์ข้าวหอมดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง มีถิ่นกำเนิดในอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ฤดูนาปี ๒๔๙๓/๙๔ นายสุนทร สีหะเนิน เป็นผู้เก็บรวบรวม ปี ๒๔๙๘ ส่งไปคัดพันธุ์ที่ สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง ปี ๒๕๐๐ ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง คณะกรรมการพิจารณา รับรองพันธุ์ให้ใช้ปลูกขยายพันธุ์ได้เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

ปัญหาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
๑. ผลผลิตต่ำ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุมาจาก
๑.๑ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเค็ม ดินทรายจัด อินทรียวัตถุในดินน้อย
๑.๒ ปลูกข้าวไวไป หรือช้าไป ทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบ มากหรือน้อยไป
๑.๓ ใส่ปุ๋ยน้อย หรือใส่ไม่ตรงตามความต้องการของข้าว หรือใช้ปุ๋ยไม่ถูกตามชนิดของดิน
๑.๔ การปฏิบัติดูแลรักษาไม่ดี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน บางครั้งฝนทิ้งช่วง ข้าวขาดน้ำ ต้นแคระแกรน มีวัชพืชมาก บางครั้งน้ำท่วมเสียหาย
๒. คุณภาพของผลผลิตไม่ดี สาเหตุมาจาก
๒.๑ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความบริสุทธิ์ในเชื้อพันธุ์ ทำให้ข้าวออกดอก หรือสุกแก่ ไม่พร้อมกัน
๒.๒ การเก็บเกี่ยว นวด ตากไม่ดี เช่น เก็บเกี่ยวข้าวสุกกรอบเกินไป ตั้งความเร็วเครื่องนวดเร็วเกินไป ทำให้เมล็ดแตกร้าว หรือตากไม่ดีโดนฝน หรือน้ำค้างนาน ทำให้เมล็ดข้าวมีสีเหลือง หรือขึ้นรา ทำให้คุณภาพของผลผลิตเสื่อม
๒.๓ เก็บรักษาข้าวเปลือกไม่ดี กองไว้กับพื้น โดนความชื้น ยุ้งฉางไม่สามารถกันฝน นก หนูได้ ทำให้ข้าวเสื่อมสภาพเร็ว
๓. ราคาข้าวเปลือกช่วงเก็บเกี่ยวต่ำ เพราะข้าวสุกแก่ และเก็บเกี่ยวพร้อมๆ กัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้พ่อค้ากดราคารับซื้อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การแก้ปัญหา หรือการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน เช่น ไถกลบตอซัง ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เศษวัชพืชต่างๆ หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบก่อน หรือหลังปลูกข้าว

กำหนดระยะเวลาปลูกให้เหมาะสม ให้ข้าวมีช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้น ทางใบที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ตามปกติข้าวหอมมะลิจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ ๑๕ พฤศจิกายน ดังนั้นวันตกกล้า หรือวันหว่านข้าวที่เหมาะสม จะอยู่ต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งใช้เวลา ๑๓๐-๑๔๐ วัน

การแก้ปัญหาการปลูกข้าวไวไป หรือล่าไป นานอกเขตชลประทานคงทำได้ลำบาก เพราะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำ การปลูกข้าวยไวไป เพื่อลดการเจริญเติบโตให้สั้นลง อาจเปลี่ยนจากข้าวหอมมะลิ มาปลูก กข ๑๕ แทน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น ๑๐-๑๕ วัน ส่วนการปลูกข้าวล่าไป เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนาน อาจแก้โดยการเปลี่ยนวิธีปลูกแบบปักดำ มาปลูกจากเมล็ดโดยตรงแทน เพราะข้าวจะไม่ชะงักการเจริญเติบโต จากการถอนกล้าเหมือนวิธีปักดำ

การใส่ปุ๋ย
นาดินทรายใช้สูตร ๑๖-๑๖-๘ : นาดินเหนียวใช้สูตร ๑๖-๒๐-๐ พิจารณาใส่ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ใส่หลังข้าวงอก ๑๕-๒๐ วัน หรือหลังปักดำ ๕-๗ วัน อัตรา ๑๕-๒๐ กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งที่ ๒ ใส่หลังจากครั้งแรก ๒๕-๓๐ วัน อัตรา ๑๐-๑๕ กิโลกรัมต่อไร่ หว่านตรงที่ข้าวไม่งามมากกว่า เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตงามทันกัน
ครั้งที่ ๓ ใส่ระยะข้าวรวงอ่อน ประมาณวันที่ ๑๕ กันยายน ใช้สูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๕-๑๐ กก./ไร่ หรือสูตร ๒๑-๐-๐ อัตรา ๑๐-๒๐ กก./ไร่ หรืออาจใช้สูตร ๑ต-๑๖-๘ ผสมกับสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๑:๑ หว่าน ๑๐-๑๕ กก./ไร่ แทนเนื่องจากเกษตรกรพบว่า เมื่อใส่เฉพาะสูตร ๔๖-๐-๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะทำให้ข้าวหอมมะลิ หรือ กข ๑๕ เกิดโรคเมล็ดด่างมาก

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง อาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ แต่เมื่อใส่แล้ว ต้นข้าวต้องไม่ฟุเผือใบ และควรใส่เมื่อข้าวเริ่มแสดงอาการขาดปุ๋ย โดยสังเกตที่ใบข้าว จะเริ่มมีสีเหลือง และในนาต้องมีน้ำขัง พอที่จะละลายปุ๋ย

การแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐาน หรือเมล็ดพันธุ์ไม่ดี
วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ซื้อเมล็ดพันธุ์ของทางราชการ หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ มาเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ความจริงเกษตรกร สามารถปลูกข้าวไว้ทำพันธุ์เองได้ เพียงแต่รู้วิธีปฏิบัติดังนี้

ช่วงข้าวออกดอก ก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ๗-๑๐ วัน เลือกแปลงข้าวที่งามตามปกติ โดยกะพื้นที่ว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะเพียงพอที่ใช้ทำพันธุ์ ให้ลงตัดข้าวที่ถูกโรคแมลงทำลาย ข้าวที่มีลักษณะไม่เหมือนข้าวส่วนใหญ่ ในแปลงออกให้หมด เช่น ต้นสูง หรือเตี้ยเกินไป สีของใบ สีของเปลือกเมล็ด ข้าวที่เหลือให้เกี่ยวรวมกัน นวด ตากแดดให้แห้ง คัดแยกสิ่งเจือปน และเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไป

การแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยว นวด ตาก และเก็บรักษาไม่ดี
เห็นสาเหตุทำให้คุณภาพ การขัดสีต่ำ กลิ่นหอมลดลง หรือหมดไป การแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยว คงหมดไป เพราะขณะนี้รถเกี่ยว-นวด มารับจ้างถึงพื้นที่ ปัญหาการขัดสี กลิ่นหอมลดลงคงดีขึ้น เพราะข้าวจะไม่ถูกแดด ถูกน้ำค้างในนานาน การเก็บรักษาข้าวเปลือก ให้คงสภาพอยู่ได้นาน ต้องตากแดดให้เหลือความชื้น ๑๔-๑๖% แล้วเก็บรักษาในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถป้องกั้นฝน นก หนู หรือแมลงในโรงเก็บได้

การแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ช่วงเก็บเกี่ยว
น่าจะดีขึ้น เพราะรัฐบาลมีโครงการประกันราคาข้าว ให้กับเกษตรกร คงจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง ในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะดีขึ้นเป็นลำดับในอนาคต

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว - กรมการข้าว - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีปัญหาการทำนา ปรึกษาศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๓๙๔, ๐-๔๔๕๒-๘๒๕๕

 
คลื่นวิทยุ FM เพลงเก่าที่เราชอบ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รถตู้ให้เช่าทั่วไทย ไปทุกที่ โดย...เว็บสนม
อวยเจริญมาร์ท บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ปรีชาเบเกอรี่ - Preecha Bekery
สนมมือถือ บริการซ่อม-จำหน่ายมือถือ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
อู่ไก่เซอร์วิส รับซ่อมรถยนต์ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สนมงานเหล็ก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ร้านเครื่องเขียน โดนโด้ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
เสียงอีสั้น มิวสิค บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - Siang Esan Music - Lamcing Dancing - Sanom
ป้าหมึงโภชนา รับทำอาหาร จัดโต๊ะจีน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สนม คาร์ แคร์ - Sanom Car Care
สนมแอร์ - Sanom Air Conditioner
สนมค้าของเก่า
น้ำดื่มเมืองสนม
ป้าเตี้ย บริการ ซัก อบ รีด โทร. 044 589 146
หจก.สหมงคลก่อสร้าง อ.สนม จ.สุรินทร์ โทร.044 589 017
สวนอาหาร "ครัวมงคล" อ.สนม จ.สุรินทร์
ขุดสระ ถมที่ ขุดตอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โทร. 084 834 6635
สง่าผ้าม่าน อ.สนม จ.สุรินทร์
รับทุบตึก รื้อถอน ทั่วราชอาณาจักร
เว็บสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สวนแสนสุข รีสอร์ท - อ.สนม จ.สุรินทร์
ใจสวรรค์ รีสอร์ท บ้านทัพไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ส้มตำเจ้หมวยเจ้าเก่า บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
รับอัดฟางแท่ง - จำหน่ายฟางอัดแท่ง โทร. 087 456 6591
สถานีวิทยุ กลุ่มกิ่งไม้ใบหญ้า
 
webSanom - เว็บสนม
www.websanom.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติปี 2550. ©